29/11/2022 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Quốc tự
鎮國寺

Tác giả: Bùi Cơ Túc - 裴基肅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2015 10:13

 

Nguyên tác

紅荷碧杜遶金苔,
空路雲梁小徑開。
待月吟殘鐘定夜,
煙霞有約一漁來。

Phiên âm

Hồng hà bích đỗ nhiễu kim đài,
Không Lộ[1] vân lương tiểu kính khai.
Đãi nguyệt ngâm tàn chung định dạ,
Yên hà hữu ước nhất ngư lai.

Dịch nghĩa

Sen hồng đỗ biếc bao bọc lấy toà vàng,
Nghe nói sư Không Lộ từng mở lối qua đây.
Cuộc ngâm thơ đợi trăng đã tàn, tiếng chuông đêm đã điểm,
Một ông chài đến theo ước hẹn tiêu dao mây ráng.

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Sen hồng đỗ biếc bọc kim đài,
Không Lộ cầu mây mở lối này.
Tàn cuộc thơ trăng, chuông đã điểm,
Ráng mây theo hẹn, một ông chài.
Bài thơ này chép trong Long Biên bách nhị vịnh 龍編百二詠 (ký hiệu A.1310).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
[1] Tương truyền thiền sư Không Lộ từng ở chùa Trấn Quốc. Ông tên thật là Dương Minh Nghiêm, trước khi xuất gia tu hành vốn làm nghề chài lưới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Cơ Túc » Trấn Quốc tự