Khéo khéo tô nên cảnh mỹ miều,
Trăm ngàn người thấy cũng nâng niu.
Cành trăng mặt nước rồng lên xuống,
Lá gió đầu non phượng dập dìu.
Sương xói vẫn bền gan tiết tháo,
Tuyết pha càng tỏ cốt thanh cao.
Sửa sang khen kẻ hai tay tạo,
Khiến khách ngắm xuân những dập dìu.


Bài thơ này được chép trong Long Biên ái hoa hội thi tập, tập thơ gồm 282 bài do một số người yêu hoa ở Hà Nội sáng tác dự thi nhân hội thi hoa, cây cảnh vào những năm đầu thế kỷ XX do Hoàng Cao Khải khởi xướng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]