Trả chuyện gươm thần vào huyền sử Thăng Long
Em khói hương qua cầu Thê Húc
Tôi đi chùa mà không lễ phật
Chơi vơi em xiêm áo sông Hồng

Chả nhớ hôm nay mùng một hay rằm
Lãng đãng trầm nhang hư thực
Ai xui lòng ngược lên Cửa Bắc
Tít tơ trời níu trổ khúc hát văn

Phủ Tây Hồ thấp thoáng thoảng sương
Thề hẹn đâu tính tình tang duyên nợ
Mớ bảy, mớ ba lụa là cung nữ
Dấu hài sen khuyên nhạt son thềm

Giăng mắc lộc đào mưa bụi tháng Giêng
Hồng tía đua chen xin em đừng tiên nữ
Tôi trần ai với buồn vui tục luỵ
Thơ phong phanh để ngỏ phía cung trời.


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010