Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: chùa Trấn Vũ (4)

Đăng bởi hongha83 vào 12/12/2014 11:36

Trấn Vũ quán

Cổ quán lâm loan tịch chiếu hồng
Quy xà ẩn ẩn kiếm quang xung
Thiên niên thành quách yên trần ngoại
Bách xích lâu đài thuỷ nguyệt trung
Bắc cực hàn mang thu bội sảng
Tây Hồ chướng vụ dạ lai không
Thăng Long cảnh trí hồn như tạc
Ưng trí kình thiên bát trụ công


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đền cổ ven hồ nắng xế hồng
Rắn rùa thấp thoáng ánh gươm lồng
Ngàn năm thành quách khói bụi vẳng
Trăm thước lâu đài trăng nước trong
Trời bắc lạnh quang thu thích thú
Hồ Tây mù giải tối đêm không
Thăng Long cảnh vật nguyên như cũ
Chống đỡ trời cao nhớ mãi công

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ven hồ đền cổ xế hồng,
Rắn rùa thấp thoáng gươm lồng ánh lên,
Ngàn năm thành quách khói lềnh,
Lâu đài trăm thước trăng duềnh nước trong.
Lạnh quang trời bắc thu mong,
Hồ Tây mù giải đêm không tối trời,
Thăng Long cảnh vật nguyên thời,
Trời cao chống đỡ nhớ đời công lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời