12.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
17 bài thơ
Tạo ngày 03/02/2007 05:31 bởi abc, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 20/07/2007 05:55 bởi abc
Việt Thái Bình tên thật là Bùi Vinh Quang, có đăng thơ tình trên báo vào năm 16 tuổi.

Tác phẩm đã xuất bản: Chuyện cổ tích viết lại, Đi dọc đường dài đất nước, Đường doanh nhân, Khởi sự Doanh nghiệp, Tình khúc mặt trời...

Đăng thơ trên các báo Phụ nữ Việt Nam, Thế giới phụ nữ, Người Hà Nội, Tuổi xanh, Thanh niên, Người đẹp...