Hoa cau vấn vít vườn trầu
Một căn nhà ấm gội mầu thời gian
Bốn bên hàng xóm thênh thang
Có con chim hót ngút ngàn ban mai
Có đâu đây thoảng hương nhài
Êm êm dạ lý bên ngoài trần gian,
Lối về cỏ mọc như đan
Có em có cả đại ngàn thiên thu...


(Đã đăng trên Phụ Nữ Việt Nam - Số xuân Đinh Hợi 2007)