Đã lâu không về Hà Nội
Về thăm phố nhỏ ngõ heo may,
Mùa thu vẫn gió giòn hương cốm
Em có còn đi qua sớm nay...

Đã lâu không về Hà Nội
Ngồi nghe quán cóc chuyện huyên thuyên,
Nhìn Hồ Tây sóng mơ màng nghĩ
Đôi bờ ru lại tuổi hoa niên...

Đã lâu không về Hà Nội
Nhớ dáng gầy hao nắng lên,
Áo dài qua phố phường hơi thở
Tim đập bồi hồi - nghe tiếng đêm...

Đã lâu, tôi không về Hà Nội
Về em...
       thương nhớ ở trong tim...