Mười hai ơi tháng nhớ
Là tôi sinh ra đời
Trời xanh trong hơi thở
Và mẹ tôi ru hời…

Mười hai tôi lớn lên
Em về mười hai nhớ,
Si mê tình không tên
Em về mười hai quên…

Tôi đã mang sợi nắng
Để vào trong tóc em,
Tôi đã mang sợi gió
Để vào nỗi nhớ em…

Tình như là hơi thở
Của đất trời hồn nhiên,
Tình như là vô biên
Của thế gian cộng lại…

Tìm trong mười hai tháng
Mười hai lần bình yên….

Hái vầng trăng tròn nữa
Hát đôi bờ du dương,
Thôi không còn tình tự
Thôi hết trăng vô thường…

Đã bảo rằng năm ấy
Đi về theo gió mây,
Chuyện buồn không kể nữa
Thôi em đừng lý lơi…

Trăng thề tròn muôn thuở
Mười hai sinh ra đời…


Mùa sinh nhật 2006