Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)
Tạo ngày 01/04/2024 21:50 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Hoài Ninh 阮懷寧 sống ở phố Hàng Bát, Hà Nội khoảng đầu thế kỷ XX, chưa rõ thân thế, có thơ trong Long Biên ái hoa hội thi tập.