Trần Tế Xương 陳濟昌 (1870-1907), tên khai sinh là Trần Duy Uyên, hiệu Vị Thành, làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông xuất thân từ một gia đình thanh bạch. Đường khoa cử của ông lận đận: đi thi từ năm 15 tuổi nhưng hỏng hoài, mãi tới năm 24 tuổi (1894) mới đỗ Tú gài. Sau đó ông lại trượt Cử nhân 5 khoa liền. Nhà nghèo, con đông, nghề dạy học lại bấp bênh trong thời kỳ Nho học suy tàn, ông chỉ còn biết trông cậy vào bà vợ đảm đang. Đang lúc còn đeo đuổi khoa cử, ông đột ngột qua đời năm 1907, mới 37 tuổi.

Tác phẩm ông để lại gồm nhiều thể loại: thơ, phú, câu đối, hát nói..., phần lớn đều bằng chữ Nôm. Thơ văn ông giản dị, bình dân, nhưng tự nhiên và linh hoạt. Nhiều sáng tác trình bày tâm sự đau đớn, xót xa; hoặc mỉa mai, ngạo đời một cách chua chát, cay độc; hoặc gửi gấm tấm lòn…

 

 1. Anh kiệt chơi hoang
 2. Áo bông che bạn
  1
 3. Ba cái lăng nhăng
  2
 4. Bác cử Nhu
 5. Bảo người bán sực tắc
 6. Bắt được đồng tiền
 7. Bợm già
 8. Bỡn người làm mối
 9. Bỡn ông ấm Điềm
 10. Bỡn ông phó bảng
 11. Bỡn tri phủ Xuân Trường
 12. Buồn thi hỏng
 13. Cái nhớ
 14. Cảm hoài
 15. Cảm hứng
 16. Cảm Tết
 17. Câu đối Tết
 18. Câu đối than thân
 19. Cháu khóc cô chồng
 20. Chế bạn lấy vợ bé
 21. Chế gái đĩ
 22. Chế ông đốc học
 23. Chế ông huyện Đ
 24. Chị Hằng, thằng Cuội
 25. Chiêm bao
 26. Chợt giấc
 27. Chú Mán
 28. Chữ nho
 29. Chừa...
 30. Chửi cậu ấm
 31. Con buôn
 32. Cô hầu trách quan lớn
 33. Cô Tây đi tu
 34. Dạ hoài
 35. Dại khôn
  1
 36. Đại hạn
 37. Đánh tổ tôm
 38. Đạo đức giả
 39. Đau mắt
 40. Đất Vị Hoàng
 41. Đề ảnh
 42. Để vợ chơi nhăng
 43. Đêm buồn
 44. Đêm dài
 45. Đi hát mất ô
  1
 46. Đi thi
  1
 47. Đi thi nói ngông
 48. Đổi thi
 49. Đồng tiền
 50. Đùa bạn vào nhà pha
 51. Gái buôn (I)
 52. Gái buôn (II)
 53. Gái goá nhà giàu
 54. Gần tết than việc nhà
 55. Già chơi trống bỏi
 56. Giễu người thi đỗ
 57. Giễu ông Đồ Bốn ở phố Hàng Sắt
 58. Giễu ông đội
 59. Gửi cho cô đào
 60. Gửi người cũ
 61. Gửi ông thủ khoa Phan
  2
 62. Hát cô đầu
 63. Hễ mai tớ hỏng
  1
 64. Hoá ra dưa
 65. Hỏi đùa mình
 66. Hỏi mình
  1
 67. Hỏi ông trăng
 68. Hỏi ông trời
 69. Hỏng thi khoa Quí Mão (1903)
 70. Hót của trời
  1
 71. Kể lai lịch
 72. Khen người hàng sắt
 73. Khoa Canh Tý
 74. Khóc em gái
 75. Khóc vợ bạn
 76. Không chiều đãi
  1
 77. Không học vần Tây
 78. Không vay mà phải trả
  1
 79. Làm lẽ thứ tư
  1
 80. Lấy lẽ
  1
 81. Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897)
  4
 82. Lên đồng
 83. Lụt năm Bính Ngọ (1906)
  1
 84. Mất hai hào
 85. Mẹ cái lầm (phú đắc)
  1
 86. Mẹ vợ với chàng rể
 87. Mồng hai Tết viếng cô Ký
 88. Một nén tâm hương
 89. Mùa nực mặc áo bông
 90. Mưa tháng bảy
 91. Mừng chú làm nhà
 92. Mừng nghị viên
 93. Mừng ông cử lấy vợ kế
 94. Mừng ông lang
 95. Năm mới
 96. Năm mới chúc nhau
  1
 97. Ngày xuân của làng thơ
 98. Ngẫu chiếm
 99. Ngẫu hứng
  1
 100. Nghèo
 101. Nghèo mà vui
 102. Ngón chầu
 103. Nhà nho giả danh
 104. Nhớ bạn phương trời
 105. Nước buôn
 106. Ông ấm Mốc
 107. Ông cò
 108. Ông cử Ba
 109. Ông cử thứ năm
 110. Ông Hàn
 111. Ông Hàn bị vợ doạ bỏ
 112. Ông lão
 113. Ông tiến sĩ mới
 114. Phòng không
 115. Phố Hàng Song
 116. Phú hỏng khoa Canh Tý
  1
 117. Phú thầy đồ
 118. Phường hát tuồng
 119. Phường nhơ
 120. Phường tuồng
 121. Quan tại gia
 122. Sắm Tết
 123. Sông Lấp
  1
 124. Sư ông và mấy ả lên đồng
 125. Sư ở tù
 126. Ta chẳng ra chi
 127. Tái giá
 128. Tặng người quen
 129. Tết cô đầu
 130. Tết dán câu đối
 131. Tết tặng cô đầu
 132. Thái vô tích
 133. Than cùng
 134. Than đạo học
 135. Than nghèo
 136. Than nước lụt Bính Ngọ
 137. Than sự thi
 138. Than thân
 139. Than thân chưa đạt
 140. Thành pháo
 141. Thăm bạn nghèo
 142. Thầy đồ dạy học
 143. Thề với người ăn xin
 144. Thi cơm rượu
 145. Thi hỏng
 146. Thi phúc
 147. Thiếu nữ đi tu
 148. Thói đời
  1
 149. Thông gia với quan
 150. Thú cô đầu
 151. Thương vợ
  4
 152. Tiến sĩ giấy
 153. Tú Tây Hồ, đồ Xuân Dục
 154. Tự cười mình
 155. Tự đắc
 156. Tự ngụ
  1
 157. Tự tiếc
 158. Tự trào (I)
 159. Tự trào (II)
 160. Tự vịnh (phú đắc)
  1
 161. Vay sư không được
 162. Văn tế sống vợ
  1
 163. Vị Hoàng hoài cổ
  1
 164. Vì tiền
 165. Viếng bạn
 166. Vịnh cô Cáy chợ Rồng
 167. Vợ chồng Ngâu
 168. Vợ tế chồng
 169. Xuân
 170. Xuân hứng

Thơ dịch tác giả khác