454.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
173 bài thơ, 83 bài dịch
30 người thích
Tạo ngày 15/03/2005 10:45 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 26/06/2008 00:33 bởi Vanachi
Trần Tế Xương 陳濟昌 (1870-1907) tên khai sinh là Trần Duy Uyên, tử Tử Thịnh 子盛, hiệu Vị Thành 渭城, người làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, xuất thân từ một gia đình thanh bạch. Đường khoa cử của ông lận đận: đi thi từ năm 15 tuổi nhưng hỏng hoài, mãi tới năm 24 tuổi (1894) mới đỗ Tú tài. Sau đó ông lại trượt Cử nhân 5 khoa liền. Nhà nghèo, con đông, nghề dạy học lại bấp bênh trong thời kỳ Nho học suy tàn, ông chỉ còn biết trông cậy vào bà vợ đảm đang. Đang lúc còn đeo đuổi khoa cử, ông đột ngột qua đời năm 1907, mới 37 tuổi.

Tác phẩm ông để lại gồm nhiều thể loại: thơ, phú, câu đối, hát nói..., phần lớn đều bằng chữ Nôm. Thơ văn ông giản dị, bình dân, nhưng tự nhiên và linh hoạt. Nhiều sáng tác trình bày tâm sự đau đớn, xót xa; hoặc mỉa mai, ngạo đời một cách chua chát, cay độc; …

 

 1. Anh kiệt chơi hoang [Giễu bạn]
 2. Áo bông che bạn
  1
 3. Ba cái lăng nhăng
  2
 4. Bác cử Nhu
 5. Bảo người bán sực tắc
 6. Bắt được đồng tiền
 7. Bợm già
 8. Bỡn người làm mối
 9. Bỡn ông ấm Điềm
 10. Bỡn ông phó bảng
 11. Bỡn tri phủ Xuân Trường
 12. Buồn thi hỏng
 13. Cái nhớ
 14. Cảm hoài
 15. Cảm hứng
 16. Cảm Tết
 17. Cảnh Tết nhà cô đầu
 18. Câu đối Tết: Không dưng xuân - Có nhẽ trời
 19. Câu đối Tết: Nực cười thay - Thôi cũng được
 20. Câu đối Tết: Thiên hạ xác rồi - Nhân tình trắng thế
 21. Câu đối Tết: Vui xuân - Người học
 22. Câu đối Tết: Xuân về chớ để xuân đi - Năm mới khác gì năm cũ
 23. Câu đối than thân: Ngoài ba mươi - Sao được như
 24. Câu đối than thân: Nợ có chết ai đâu - Trời để sống ta mãi
 25. Câu đối than thân: Trúc báo bình an - Cò nhiều văn tự
 26. Cháu khóc cô chồng
 27. Chế bạn lấy vợ bé
 28. Chế gái đĩ
 29. Chế ông đốc học
 30. Chế ông huyện Đ
 31. Chị Hằng, thằng Cuội
 32. Chiêm bao
 33. Chợt giấc
 34. Chú Mán
 35. Chữ nho
 36. Chừa...
 37. Chửi cậu ấm
 38. Con buôn
 39. Cô hầu trách quan lớn
 40. Dạ hoài
 41. Dại khôn
  1
 42. Đại hạn
 43. Đánh tổ tôm
 44. Đạo đức giả
 45. Đau mắt
 46. Đất Vị Hoàng
 47. Đề ảnh
  2
 48. Để vợ chơi nhăng
 49. Đêm buồn
 50. Đêm dài
 51. Đi hát mất ô
  1
 52. Đi thi
  1
 53. Đi thi nói ngông
 54. Đổi thi
 55. Đùa bạn vào nhà pha
 56. Gái buôn (I)
 57. Gái buôn (II)
 58. Gái goá nhà giàu
 59. Gần Tết than việc nhà
 60. Già chơi trống bỏi
 61. Giễu người thi đỗ
 62. Giễu ông Đồ Bốn ở phố Hàng Sắt
 63. Giễu ông đội
 64. Gửi cho cô đào
 65. Gửi người cũ
 66. Gửi ông thủ khoa Phan
  2
 67. Hát cô đầu
 68. Hễ mai tớ hỏng
  1
 69. Hoá ra dưa
 70. Học trò ngủ cạnh thầy
 71. Hỏi đùa mình
 72. Hỏi mình
  1
 73. Hỏi ông trăng
 74. Hỏi ông trời
 75. Hỏng thi khoa Quí Mão (1903)
 76. Hót của trời
  1
 77. Kể lai lịch
 78. Khen người hàng sắt
 79. Khoa Canh Tý
 80. Khóc em gái
 81. Khóc vợ bạn
 82. Không chiều đãi
  1
 83. Không học vần Tây
 84. Không vay mà phải trả
  1
 85. Làm lẽ thứ tư
  1
 86. Lấy lẽ
  1
 87. Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897)
  4
 88. Lên đồng
 89. Lụt năm Bính Ngọ (1906)
  1
 90. Mất hai hào
 91. Mẹ cái lầm (phú đắc)
  1
 92. Mồng hai Tết viếng cô Ký
 93. Một nén tâm hương
 94. Mùa nực mặc áo bông
 95. Mưa tháng bảy
 96. Mừng chú làm nhà
 97. Mừng nghị viên
 98. Mừng ông cử lấy vợ kế
 99. Mừng ông lang
 100. Năm mới
 101. Năm mới chúc nhau
  1
 102. Ngày xuân của làng thơ
 103. Ngẫu chiếm
 104. Ngẫu hứng
  1
 105. Nghèo
 106. Nghèo mà vui
 107. Ngón chầu
 108. Nhà nho giả danh
 109. Nhớ bạn phương trời
 110. Nước buôn
 111. Ông ấm Mốc
 112. Ông cò
 113. Ông cử Ba
 114. Ông cử thứ năm
 115. Ông Hàn
 116. Ông Hàn bị vợ doạ bỏ
 117. Ông lão
 118. Ông tiến sĩ mới
 119. Phòng không
 120. Phố Hàng Song
 121. Phú hỏng khoa Canh Tý
  1
 122. Phú thầy đồ
 123. Phường hát tuồng
 124. Phường nhơ
 125. Quan tại gia
 126. Sắm Tết
 127. Sông Lấp
  2
 128. Sư ông và mấy ả lên đồng
 129. Sư ở tù
 130. Ta chẳng ra chi
 131. Tái giá
 132. Tặng người quen
 133. Tết dán câu đối [Câu đối ngày Tết]
 134. Tết tặng cô đầu
 135. Thái vô tích
 136. Than cùng
 137. Than đạo học
 138. Than nghèo
 139. Than nước lụt Bính Ngọ
 140. Than sự thi
 141. Than thân
 142. Than thân chưa đạt
 143. Thành pháo
 144. Thăm bạn nghèo
 145. Thầy đồ dạy học
 146. Thề với người ăn xin
 147. Thi cơm rượu
 148. Thi hỏng
 149. Thi phúc
 150. Thiếu nữ đi tu
 151. Thói đời
  1
 152. Thông gia với quan
 153. Thú cô đầu
 154. Thương vợ
  4
 155. Tiến sĩ giấy
 156. Tú Tây Hồ, đồ Xuân Dục
 157. Tự cười mình
 158. Tự đắc
 159. Tự ngụ
  1
 160. Tự tiếc
 161. Tự trào (I)
 162. Tự trào (II)
 163. Tự vịnh (phú đắc)
  1
 164. Vay sư không được
 165. Văn tế sống vợ
  1
 166. Vị Hoàng hoài cổ
  1
 167. Vì tiền
 168. Viếng bạn
 169. Vịnh cô Cáy chợ Rồng
 170. Vợ chồng Ngâu
 171. Vợ tế chồng
 172. Xuân
 173. Xuân hứng

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Dương Quýnh (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Đỗ Thẩm Ngôn (Trung Quốc)

Đới Thúc Luân (Trung Quốc)

Khâu Vi (Trung Quốc)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Kỳ (Trung Quốc)

Lý Xương Phù (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Thẩm Thuyên Kỳ (Trung Quốc)

Thường Kiến (Trung Quốc)

Tiền Khởi (Trung Quốc)

Tổ Vịnh (Trung Quốc)

Tống Chi Vấn (Trung Quốc)

Trần Tử Ngang (Trung Quốc)

Trương Quân (Trung Quốc)

Trương Vị (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Vi Ứng Vật (Trung Quốc)

Vu Lương Sử (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Loan (Trung Quốc)

Vương Tích (Trung Quốc)