354.06
Nước: Việt Nam (Cận đại)
167 bài thơ, 83 bài dịch
30 người thích
Tạo ngày 15/03/2005 10:45 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 26/06/2008 00:33 bởi Vanachi
Trần Tế Xương 陳濟昌 (1870-1907) tên khai sinh là Trần Duy Uyên, tử Tử Thịnh 子盛, hiệu Vị Thành 渭城, người làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, xuất thân từ một gia đình thanh bạch. Đường khoa cử của ông lận đận: đi thi từ năm 15 tuổi nhưng hỏng hoài, mãi tới năm 24 tuổi (1894) mới đỗ Tú tài. Sau đó ông lại trượt Cử nhân 5 khoa liền. Nhà nghèo, con đông, nghề dạy học lại bấp bênh trong thời kỳ Nho học suy tàn, ông chỉ còn biết trông cậy vào bà vợ đảm đang. Đang lúc còn đeo đuổi khoa cử, ông đột ngột qua đời năm 1907, mới 37 tuổi.

Tác phẩm ông để lại gồm nhiều thể loại: thơ, phú, câu đối, hát nói..., phần lớn đều bằng chữ Nôm. Thơ văn ông giản dị, bình dân, nhưng tự nhiên và linh hoạt. Nhiều sáng tác trình bày tâm sự đau đớn, xót xa; hoặc mỉa mai, ngạo đời một cách chua chát, cay độc; …

 

 1. Anh kiệt chơi hoang [Giễu bạn]
 2. Áo bông che bạn
  1
 3. Ba cái lăng nhăng
  2
 4. Bác cử Nhu
 5. Bảo người bán sực tắc
 6. Bắt được đồng tiền
 7. Bợm già
 8. Bỡn người làm mối
 9. Bỡn ông ấm Điềm
 10. Bỡn ông phó bảng
 11. Bỡn tri phủ Xuân Trường
 12. Buồn thi hỏng
 13. Cái nhớ
 14. Cảm hoài
 15. Cảm hứng
 16. Cảm Tết
 17. Cảnh Tết nhà cô đầu
 18. Câu đối Tết
 19. Câu đối than thân
 20. Cháu khóc cô chồng
 21. Chế bạn lấy vợ bé
 22. Chế gái đĩ
 23. Chế ông đốc học
 24. Chế ông huyện Đ
 25. Chị Hằng, thằng Cuội
 26. Chiêm bao
 27. Chợt giấc
 28. Chú Mán
 29. Chữ nho
 30. Chừa...
 31. Chửi cậu ấm
 32. Con buôn
 33. Cô hầu trách quan lớn
 34. Dạ hoài
 35. Dại khôn
  1
 36. Đại hạn
 37. Đánh tổ tôm
 38. Đạo đức giả
 39. Đau mắt
 40. Đất Vị Hoàng
 41. Đề ảnh
 42. Để vợ chơi nhăng
 43. Đêm buồn
 44. Đêm dài
 45. Đi hát mất ô
  1
 46. Đi thi
  1
 47. Đi thi nói ngông
 48. Đổi thi
 49. Đùa bạn vào nhà pha
 50. Gái buôn (I)
 51. Gái buôn (II)
 52. Gái goá nhà giàu
 53. Gần Tết than việc nhà
 54. Già chơi trống bỏi
 55. Giễu người thi đỗ
 56. Giễu ông Đồ Bốn ở phố Hàng Sắt
 57. Giễu ông đội
 58. Gửi cho cô đào
 59. Gửi người cũ
 60. Gửi ông thủ khoa Phan
  2
 61. Hát cô đầu
 62. Hễ mai tớ hỏng
  1
 63. Hoá ra dưa
 64. Học trò ngủ cạnh thầy
 65. Hỏi đùa mình
 66. Hỏi mình
  1
 67. Hỏi ông trăng
 68. Hỏi ông trời
 69. Hỏng thi khoa Quí Mão (1903)
 70. Hót của trời
  1
 71. Kể lai lịch
 72. Khen người hàng sắt
 73. Khoa Canh Tý
 74. Khóc em gái
 75. Khóc vợ bạn
 76. Không chiều đãi
  1
 77. Không học vần Tây
 78. Không vay mà phải trả
  1
 79. Làm lẽ thứ tư
  1
 80. Lấy lẽ
  1
 81. Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897)
  4
 82. Lên đồng
 83. Lụt năm Bính Ngọ (1906)
  1
 84. Mất hai hào
 85. Mẹ cái lầm (phú đắc)
  1
 86. Mồng hai Tết viếng cô Ký
 87. Một nén tâm hương
 88. Mùa nực mặc áo bông
 89. Mưa tháng bảy
 90. Mừng chú làm nhà
 91. Mừng nghị viên
 92. Mừng ông cử lấy vợ kế
 93. Mừng ông lang
 94. Năm mới
 95. Năm mới chúc nhau
  1
 96. Ngày xuân của làng thơ
 97. Ngẫu chiếm
 98. Ngẫu hứng
  1
 99. Nghèo
 100. Nghèo mà vui
 101. Ngón chầu
 102. Nhà nho giả danh
 103. Nhớ bạn phương trời
 104. Nước buôn
 105. Ông ấm Mốc
 106. Ông cò
 107. Ông cử Ba
 108. Ông cử thứ năm
 109. Ông Hàn
 110. Ông Hàn bị vợ doạ bỏ
 111. Ông lão
 112. Ông tiến sĩ mới
 113. Phòng không
 114. Phố Hàng Song
 115. Phú hỏng khoa Canh Tý
  1
 116. Phú thầy đồ
 117. Phường hát tuồng
 118. Phường nhơ
 119. Quan tại gia
 120. Sắm Tết
 121. Sông Lấp
  2
 122. Sư ông và mấy ả lên đồng
 123. Sư ở tù
 124. Ta chẳng ra chi
 125. Tái giá
 126. Tặng người quen
 127. Tết dán câu đối [Câu đối ngày Tết]
 128. Tết tặng cô đầu
 129. Thái vô tích
 130. Than cùng
 131. Than đạo học
 132. Than nghèo
 133. Than nước lụt Bính Ngọ
 134. Than sự thi
 135. Than thân
 136. Than thân chưa đạt
 137. Thành pháo
 138. Thăm bạn nghèo
 139. Thầy đồ dạy học
 140. Thề với người ăn xin
 141. Thi cơm rượu
 142. Thi hỏng
 143. Thi phúc
 144. Thiếu nữ đi tu
 145. Thói đời
  1
 146. Thông gia với quan
 147. Thú cô đầu
 148. Thương vợ
  4
 149. Tiến sĩ giấy
 150. Tú Tây Hồ, đồ Xuân Dục
 151. Tự cười mình
 152. Tự đắc
 153. Tự ngụ
  1
 154. Tự tiếc
 155. Tự trào (I)
 156. Tự trào (II)
 157. Tự vịnh (phú đắc)
  1
 158. Vay sư không được
 159. Văn tế sống vợ
  1
 160. Vị Hoàng hoài cổ
  1
 161. Vì tiền
 162. Viếng bạn
 163. Vịnh cô Cáy chợ Rồng
 164. Vợ chồng Ngâu
 165. Vợ tế chồng
 166. Xuân
 167. Xuân hứng

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Dương Quýnh (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Đỗ Thẩm Ngôn (Trung Quốc)

Đới Thúc Luân (Trung Quốc)

Khâu Vi (Trung Quốc)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Kỳ (I) (Trung Quốc)

Lý Xương Phù (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Thẩm Thuyên Kỳ (Trung Quốc)

Thường Kiến (Trung Quốc)

Tiền Khởi (Trung Quốc)

Tổ Vịnh (Trung Quốc)

Tống Chi Vấn (Trung Quốc)

Trần Tử Ngang (Trung Quốc)

Trương Quân (Trung Quốc)

Trương Vị (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Vi Ứng Vật (Trung Quốc)

Vu Lương Sử (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Loan (Trung Quốc)

Vương Tích (Trung Quốc)