HỒi xưa "chân dài" cũng thúc tiền ra phết nhỉ? Không biết các "đại gia" hồi xưa có chi đẹp như các anh bây giờ không? Đi xe Mec hay BMW, qua đêm thì gửi lại cho em một vài vé bằng tiền cái bánh xe...! hahaha! Xe hồi xưa chỉ là xe ngựa gỗ có bánh "căm-xe" thui! Tháo ra gửi lại cho em thì lần sau đừng có mà ... "váo đèo" nhá!