Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà!


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ văn học sử

-TÚ XƯƠNG Tự trào (1870-1907)

Ba cái lăng nhăng cảm hứng lâu
Thói đời ai nhớ áo che đầu
Hỏi ông Giăng biết thân chưa đạt
Nhớ bạn phương trời bác Bội Châu

Chiêm bao chợt giấc gọi đêm dài
Mõt nén tâm hương khỏi nạn tai
Đi lạc đường đời than học đạo
Ưu thời mẫn thế dạ u hoài

Năm mới chúc nhau thú Vị Hoàng
Mùng hai Tết viếng cái giàu sang
Anh em đừng tưởng không tiền bạc
'Thi sĩ non Côi' 'hổng có' màng...


(Cảm tác theo Tuyển tập Thơ TX
do tác giả Vũ Tiến Quỳnh giới thiệu)
TĐ-28/4/2001
(Dựa theo tứ thơ và tiểu dẫn TX )
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Cảm theo bài "Ba cái lăng nhăng"

Chừa rượu

Đã mấy chục năm chưa chừa rượu
Một ngày buồn bã rượu đành chừa
Đâu ngờ vợ khóc như mưa
Nghi chồng chừa rượu rồi thưa thớt lòng.

trung30

Gió thổi dừa rơi
83.38
Trả lời