23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 15:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/01/2009 02:47

鬥巧記聞

鬥巧場開百物陳,
噫何巧也巧而新。
近來誰鑿乾坤空,
到此方知宇宙春。
遠國服裝真詭異,
深林鳥獸絕奇珍。
尋常敝邑無他巧,
聊作冠裳木偶人。

 

Đấu xảo ký văn

Đấu xảo trường khai bách vật trần,
Y hà xảo dã xảo nhi tân.
Cận lai thuỳ tạc càn khôn khống,
Đáo thử phương tri vũ trụ xuân.
Viễn quốc phục trang chân quỷ dị,
Thâm lâm điểu thú tuyệt kỳ trân.
Tầm thường tệ ấp vô tha xảo,
Liêu tác quan thường mộc ngẫu nhân.

 

Dịch nghĩa

Cuộc đấu xảo mở ra trăm thứ được đem trưng bày
Ôi! Sao khéo thế? Khéo mà lại mới nữa
Không biết gần đây ai đã khoét trời đất ra thành lỗ?
Có đến tận đây mới biết cảnh xuân của vu trụ
Nào là cách ăn mặc của các nước phương xa trong rất lạ lung
Nào là chim muông trong rừng sâu rất hiếm có
Xứ tôi tầm thường không có gì khéo cả
Gọi là tạc pho tượng gỗ có đủ mũ xiêm đem ra trưng bày vậy


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Thi khéo bày ra kể có vàn,
Khéo mà lại mới, khéo vô ngần!
Kiền khôn ai đã khoan thành lỗ?
Vũ trụ qua đây mới thấy xuân.
Y phục nước ngoài coi rất lạ,
Chim muông rừng thẳm quí nào hơn.
Xứ tôi xoàng xĩnh không gì khéo,
Tượng gỗ cân đai gọi góp phần!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Mở kỳ đấu xảo trưng bày
Trăm điều mới lạ khéo hay tuyệt vời
Kiền khôn khoen thủng khen người
Cảnh xuân vũ trụ tới nơi mới tường
Nước xa quần áo lạ lùng
Rừng sâu vật hiếm chim muông đủ loài
Xứ tôi khéo vụng cùng ai
Bày pho tượng gỗ cân đai góp phần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đấu xảo bày ra sao lắm kiểu
Khéo mà lại mới lạ lùng ơi!
Càn khôn lỗ ấy ai khoan sẵn
Vũ trụ xuân qua thấy khác đời
Rừng thẳm chim muông toàn vật quý
Áo quần nước lạ chẳng ra người
Tầm thường xứ mỗ không chi khéo
Tượng gỗ cân đai cũng góp vui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đấu xảo bày ra lắm kiểu hay
Khéo mà lại mới, lạ lùng thay!
Kiền khôn ai đã cho khoan sẵn?
Vũ trụ xuân qua mới thấy ngày.
Y phục nước xa coi biến dị,
Chim muông rừng thẳm tuyệt kỳ trân.
Tầm thường xứ mỗ không gì khéo,
Tượng gỗ cân đai cũng góp tay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời