Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: karizebato
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 29/03/2009 22:19
Số lần thông tin được xem: 14035
Số bài đã gửi: 1922

Những bài thơ mới của karizebato

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

 1. Có lẽ (I) (Bùi Giáng) 26/05/2011 03:50
 2. Cố sử mai sau (Bùi Giáng) 26/05/2011 03:42
 3. Chiều đông (Bùi Giáng) 26/05/2011 03:39
 4. Mọi em em Mọi (Bùi Giáng) 26/05/2011 03:16
 5. Tỳ tử ngủ (Bùi Giáng) 26/05/2011 03:04
 6. Gẫm rằng (Bùi Giáng) 26/05/2011 03:00
 7. Giai nhân viếng chùa (Bùi Giáng) 26/05/2011 02:54
 8. Tặng bà trời (Bùi Giáng) 18/05/2011 02:51
 9. Quán phở cô nương (Bùi Giáng) 18/05/2011 02:41
 10. Chẻ hai (Bùi Giáng) 17/05/2011 22:29
 11. Đêm ký ức (Bùi Giáng) 17/05/2011 22:27
 12. Đêm lễ hội (Bùi Giáng) 17/05/2011 22:25
 13. Đêm sang đông (Bùi Giáng) 17/05/2011 22:23
 14. Ở trong hang (Bùi Giáng) 13/05/2011 03:18
 15. Lá cỏ lồ gồ (Bùi Giáng) 13/05/2011 03:17
 16. Không thuộc bài (Bùi Giáng) 13/05/2011 03:15
 17. Tuy nhiên (Bùi Giáng) 13/05/2011 03:11
 18. Vĩnh viễn đi tu (Bùi Giáng) 13/05/2011 03:10
 19. Mai sau ở chùa (Bùi Giáng) 13/05/2011 03:06
 20. Nói với tuổi đi tu quá sớm (Bùi Giáng) 13/05/2011 03:00