Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 13/05/2011 03:17

Nước non nằm ngủ ly bỳ
Bỏ sông xứ sở giậy thì nước non
Nguyệt đầu núi nguyệt đầu non
Trường giang ngậm bóng nước non giang hồ
Biển rừng sóng giẫy lá khô
Rừng đi trong lá biển lồ gồ kêu
Rừng Mông Rô lá mông rêu
Biển Brigitte lá rừng vèo lồ gô
Thu nay tận xứ đi vào
Bóng vang ải bắc yêu đào trời tây
Gót chân giữa phố một ngày
Qua bờ biển lục gặp bầy gấu xanh


Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)