Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 18/05/2011 22:29

Chẻ hai tờ dọc mắt xanh
Mày râu phố nội sương ghềnh phố ga
Sương xanh từ mắt chẻ ba
Mày râu tờ dọc phồn hoa nội tàng
Tiền căn đứt cuộc do loan
Phượng ôi còn mất một làn yêm lung
Giữa đêm hội diện vô cùng
Mắt xanh tờ dọc hoa dung nghiêng đầu


Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)