Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 14/05/2011 03:18

Cây hằng trổ lá cuối hương
Mắt xanh vãn thục môi hường vãn thu
Vườn hoa khu vực tít mù
Con chim đầu ngọn sa mù tây nam
Xuống khe tìm biển hội đàm
Rừng mây nham thạch dựng hàng trơ trơ
U tầm tận xứ tinh mơ
Con chim từ Chóp Bâng Quơ bay về
Ngọn Sa Mù mộng cuối mê
Xuống hàng xây dựng một bề trong hang


Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)