Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 13/05/2011 03:11

Tuy nhiên con mắt từ bi
Của nàng rất mực vẹn nghì là tu
Tu là Thu vậy ấy Tu
Của Thu Trang vậy ấy Tu Thu Hà
"Thu Hà" thu huệ thu nga
Thu ngà ngọc giậy thu loà xoà gieo
Thu mê sảng tóc bay vèo
Điên vài lúc thử cuồng theo đôi lần


Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)