15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 13/05/2011 03:00

Sinh bình đầy đủ trăm năm
Lúc đi duỗi dọc lúc nằm duỗi ngang
Bình sinh đầy đủ một ngàn
Biển dâu lớp ngập lớp tràn ngập theo
Đi tu sớm hút chiều heo
Biển dâu càng giậy ngược trèo ngổn ngang


Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)