Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 13/05/2011 03:00

Sinh bình đầy đủ trăm năm
Lúc đi duỗi dọc lúc nằm duỗi ngang
Bình sinh đầy đủ một ngàn
Biển dâu lớp ngập lớp tràn ngập theo
Đi tu sớm hút chiều heo
Biển dâu càng giậy ngược trèo ngổn ngang


Nguồn: Bài ca quần đảo, Bùi Giáng, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)