Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:10

Khách hỏi nhà ông đến
Nhà ông đã bán rồi.
Vợ lăm le ở vú,
Con tấp tểnh đi bồi.
Ai chói voi bỏ rọ ?
Đời nào lợn cạo ngôi ?
Người bảo ông cùng mãi
Ông cùng thế này thôi!