Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi Ogn.Misc vào 26/01/2009 19:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/09/2009 21:01

Có phải rằng ông chẳng học đâu?
Một năm ông học một vài câu
Ví dù vua mở khoa thi trống
“Lạc nhạn”, “xuyên tâm” đủ ngón chầu


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998