Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ! Dân số quả đất mà lên tới 20,30 tỉ thì Việt Nam mình giàu to rồi cụ ơi.