Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 01/08/2011 08:18

Tú kiệt, đồ keo, cũng một môn,
Phải ai tai nấy, thất kinh hồn.
Người sao rặt những phường thâm móng,
Trời để chơi khăm đứa nhẵn trôn.


Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 60, NXB Văn Học, 2010