13.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 18:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 30/08/2009 22:29

Ở phố Hàng Song thật lắm quan
Thành thì đen kịt, Đốc thì lang
Chồng chung vợ chạ kìa cô Bố
Đậu lạy quan xin nọ chú Hàn


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998