Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 05/09/2009 07:05

Khách hỏi nhà ông đến
Nhà ông đã bán rồi
Vợ lăm le ở vú
Con tấp tểnh đi bồi
Anh trói voi bỏ rọ
Đời nào lợn cạo ngôi
Người bảo ông cũng mãi
Ông cũng thế này thôi


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998