15.00
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2020 00:51

Ngoài ba mươi mấy tuổi rồi, dù có chết cũng không non yểu;
Sao được như vài năm trước, hãy cứ chơi cho để nợ nần.


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998