Có một cô lái nuôi một thầy đồ,
Quần áo rách rưới, ăn uống xô bồ.
Cơm hai bữa: cá kho, rau muống;
Quà một chiều: khoai lang, lúa ngô.
Sao dám khinh mình: “Thầy đâu thầy bậy thầy bạ?”
Chẳng biết trọng đạo, gì: “cô lốc, cô lô!”