Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 05/09/2009 00:19

Vui chẳng riêng ai, ốm một mình
Hỏi ai, ai cũng chỉ mần thinh
Vừa đồng bạc lớn ông Lang Xán
Lại mấy hào con chú Ích Sinh
Hỏi vợ, vợ còn đi chạy gạo
Gọi con, con mải đứng chơi đình
Muốn mù trời chẳng cho mù nhỉ
Gương mắt trông chi buổi bạc tình!


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998