Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 15/08/2011 00:54

Tượng tượng, xe xe xé lẻ rồi
Sĩ đen, sĩ đỏ chẳng vào đôi.
Ðố ai biết được quân nào kết?
Mã cũng chui mà tốt cũng chui.


Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 54, NXB Văn Học, 2010