Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
14 bài thơ
Tạo ngày 19/02/2006 13:54 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 19:21 bởi Vanachi
Vương Tích 王績 (585-644) tự Vô Công 無功, hiệu Đông Cao tử 東皋子, người Long Môn, Giáng Châu (nay thuộc huyện Giáng Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc), là một thi nhân đời Sơ Đường.