35.00
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Huyền Trang (2 bài)
- Thượng Quan Nghi (3 bài)
- Vương Tích (14 bài)
- Lý Nghĩa Phủ (1 bài)
- Nguỵ Trưng (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/12/2007 08:26 bởi Vanachi
Lý Thế Dân 李世民 (599-649), tức Đường Thái Tông, là vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Đường Trung Quốc.

Ông cai trị từ năm 626 đến 649. Ông chính là người động viên cha mình là Lý Uyên (Hoàng đế Cao Tổ), đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tuỳ tại Thái Nguyên năm 617, và là người chỉ huy quân đội đi thu phục hầu hết các vùng đất quan trọng bị chia rẽ sau khi thành lập nhà Đường, từ các đối thủ bao gồm: Tần vương Tiết Nhân Cảo, Định Dương khả hãn Lưu Vũ Chu,Trịnh vương Vương Thế Sung, và vua nhà Hạ Đậu Kiến Đức. Với sự dẫn dắt của nhà Đường, Trung Quốc đã dần thống nhất sau khi nhà Tuỳ sụp đổ.