Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/08/2008 04:23 bởi hongha83
Nguỵ Trưng 魏徵 (580-643) tự là Huyền Thành 玄成, quê ở Khúc Thành, Cự Lộc (nay là huyện Dịch, tỉnh Sơn Đông), là Thừa tướng dưới thời vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân (599-649). Ông nổi tiếng là một vị quan cương trực, nhiều lần dùng những lời lẽ rất thẳng thắn để khuyên can vua. Tiêu biểu là tờ "Thập tiệm sớ" (10 điều không nên làm) được ông dâng lên vua Đường Thái Tông năm 639.

Khi Nguỵ Trưng mất (năm 643, thọ 63 tuổi), Đường Thái Tông rất thương tiếc, tự tay viết bia mộ và truy tặng ông chức Tư không, Đô đốc Tương Châu, tước Văn Trinh công.

Đường Thái Tông còn khóc khi nói chuyện với quần thần: "Soi vào gương bằng đồng, ta có thể biết quần áo của mình có ngay ngắn không. Dùng lịch sử làm gương soi, có thể biết nguyên nhân hưng vong của một triều đại. Lấy người làm gương soi, có thể biết…