Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tuỳ)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguỵ Trưng (1 bài)
- Đạo Tín thiền sư (1 bài)
- Vương Tích (14 bài)
- Lý Bách Dược (1 bài)
- Ngu Thế Nam (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 27/02/2014 17:27 bởi tôn tiền tử
Khổng Thiệu An 孔紹安 (577-622) tự không rõ, người Sơn Âm, Việt Châu, là con trưởng của Khổng Hoán 孔奐, cháu đời thứ 33 của Khổng Tử.