Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 08:29

白日半西山

紅輪不暫駐,
烏飛豈復停。
岑霞漸漸落,
溪陰寸寸生。
藿葉隨光轉,
葵心逐照傾。
晚煙含樹色,
棲鳥雜流聲。

 

Bạch nhật bán tây sơn

Hồng luân bất tạm trú,
Ô phi khởi phục đình.
Sầm hà tiệm tiệm lạc,
Khê âm thốn thốn sinh.
Hoắc diệp tuỳ quang chuyển,
Quỳ tâm trục chiếu khuynh.
Vãn yên hàm thụ sắc,
Thê điểu tạp lưu thanh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Vầng đỏ chẳng thôi chuyển,
Bóng ô đâu ngớt bay.
Gò cao màu ráng lịm,
Suối biếc bóng râm dài.
Lá đậu xoay theo ánh,
Hoa quỳ nghiêng hướng tây.
Cây chiều in sắc khói,
Chim ngủ rộn theo bầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phú đắc bạch nhật bán tây sơn

Câu  3 :

Sầm hà tiệm tiệm lạc

http://www.xysa.com/quantangshi/t-001.htm
Bai`  39
《賦得白日半西山》
李世民

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vòng tròn đỏ vốn không tạm trú
Quạ lửa kia lại há dừng sao
Ráng bên núi nhỏ tiêu hao
Suối khe từng tấc đi vào bóng râm
Vệt nắng chuyển âm thầm trên lá
Tâm hoa quỳ nghiêng ngả theo trời
Buổi chiều cây nhuốm khói hơi
Tiếng chim trên tổ nơi nơi ồn ào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vầng hồng luôn chẳng chuyển dời,
Bóng ô đâu ngớt bay rời đi sao.
Ráng màu tắt lịm gò cao,
Suối khe tấc tấc đi vào bóng râm.
Đậu xoay lá nắng trời xâm,
Hoa quỳ nghiêng hướng dương nằm ở tây.
Cây chiều in sắc khói xây,
Chim bay về ngủ theo bầy rộn vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời