Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Nghĩa Phủ (1 bài)
- Huyền Trang (2 bài)
- Lý Thế Dân (4 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Từ Huệ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/03/2008 02:48 bởi Vanachi
Thượng Quan Nghi 上官儀 (608-664) tự Du Thiều 遊韶, người Giáp Huyện, Giáp Châu (nay thuộc tỉnh Hà Nam) đời Sơ Đường, đỗ tiến sĩ khoảng năm Trinh Quán, làm quan dưới đời vua Thái Tông.