15.00
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài thơ)
- Trần Tử Ngang (54 bài thơ)
- Lạc Tân Vương (9 bài thơ)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài thơ)
- Tống Chi Vấn (28 bài thơ)
Tạo ngày 02/04/2014 08:38 bởi tôn tiền tử
Lý Nghĩa Phủ 李義府 (614-666) tự không rõ, người Nhiêu Dương, Doanh Châu (nay là huyện Nhiêu Dương, tỉnh Hà Bắc), cha Lý Đức Thịnh 李德盛 là quận thú thành Lũng Tây, thứ sử Nguỵ châu. Ông sinh năm Đại Nghiệp thứ 10 đời Tuỳ Dượng Đế.