詠弓

上弦明月半,
激箭流星遠。
落雁帶書驚,
啼猿繞枝轉。

 

Vịnh cung

Thượng huyền minh nguyệt bán,
Kích tiễn lưu tinh viễn.
Lạc nhạn đới thư kinh,
Đề viên nhiễu chi chuyển.

 

Dịch nghĩa

Trăng thượng huyền sáng một nửa.
Mũi tên bay đi như vì sao xẹt.
Làm chim nhạn mang thư kinh hãi rơi xuống,
Vượn cất tiếng kêu, chuyển vòng vòng trên cành.


Có bản chép tác giả bài này là Đổng Tư Cung 董思恭.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng thượng huyền sáng trưng một nửa
Mũi tên bay như lửa sao băng
Nhạn mang thư mất thăng bằng
Vượn kêu kinh hãi, chuyền nhăng trên cành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thượng huyền trăng sáng nửa
Tên bắn sao bay xa
Nhạn sợ rơi thư tín
Chuyền cành loạn vượn kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng trăng một nửa thượng huyền.
Như vì sao xẹt mũi tên bay vù.
Sợ rơi chim nhạn mang thư,
Vượn kêu kinh sợ vòng đu trên cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thượng huyền một nửa sáng trăng thu.
Tên bắn bay nhanh sao xẹt vù.
Chim nhạn mang thư kinh hãi rớt,
Vượn kêu sợ sệt lòng vòng đu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thd

Nửa vầng trăng sáng thượng huyền
Rời cung tên bắn vụt liền như sao
Nhạn bay kinh hãi lộn nhào
Vượn kêu chuyền giữa cành cao vòng vòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời