Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 21:39

過酒家其三

竹葉連糟翠,
葡萄帶曲紅。
相逢不令盡,
別後為誰空。

 

Quá tửu gia kỳ 3

Trúc diệp liên tao thuý,
Bồ đào đới Khúc hồng.
Tương phùng bất lệnh tận,
Biệt hậu vị thuỳ không.

 

Dịch nghĩa

Rượu trúc diệp có cặn xanh biếc,
Cùng rượu nho đỏ mang theo tới Khúc Giang.
Hai ta gặp nhau, không giao hẹn là phải uống cạn,
Vậy mà, sau lúc chia tay, chẳng ai không say.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu trúc diệp cặn màu xanh biếc
Rượu nho hồng mang tiếp Khúc Giang
Gặp nhau uống cạn không màng
Chia tay mới biết ai không say nào!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu bồ đào tự Khúc Giang
Rượu xanh trúc diệp vô vàn thơm ngon
Gặp nhau hẹn chẳng uống suông
Chia tay ngây ngất vấn vương tình hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rượu ngon trúc diệp cặn xanh,
Bồ đào rượu đỏ Khúc Giang theo về.
Gặp nhau không uống phủ phê,
Vậy mà ai lúc đi về cũng say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bồ đào rượu đỏ tới Khúc Giang.
Trúc diệp rượu còn có cặn xanh,
Giao hẹn gặp nhau không uống cạn,
Chia tay ai cũng về say tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời