27/11/2021 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá tửu gia kỳ 3
過酒家其三

Tác giả: Vương Tích - 王績

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 21:39

 

Nguyên tác

竹葉連糟翠,
葡萄帶曲紅。
相逢不令盡,
別後為誰空。

Phiên âm

Trúc diệp liên tao thuý,
Bồ đào đới Khúc[1] hồng.
Tương phùng bất lệnh tận,
Biệt hậu vị thuỳ không.

Dịch nghĩa

Rượu trúc diệp có cặn xanh biếc,
Cùng rượu nho đỏ mang theo tới Khúc Giang.
Hai ta gặp nhau, không giao hẹn là phải uống cạn,
Vậy mà, sau lúc chia tay, chẳng ai không say.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu trúc diệp cặn màu xanh biếc
Rượu nho hồng mang tiếp Khúc Giang
Gặp nhau uống cạn không màng
Chia tay mới biết ai không say nào!
[1] Tức Khúc Giang, tên một khu ăn chơi nổi tiếng gần kinh đô Trưòng An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tích » Quá tửu gia kỳ 3