Dưới đây là các bài dịch của Tam Ngng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lâm chung thi (Đường Dần): Bản dịch của Tam Ngng

Sống ở dương gian đến hạ màn,
Chết về âm phủ chẳng hoang mang.
Dương gian âm phủ như nhau cả,
Hai chốn rong chơi, chỉ khác đàng.

Ảnh đại diện

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 1 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của Tam Ngng

Pháp vốn là vô pháp,
Có không, không cũng không.
Nếu như hiểu được thế,
Người với Phật hoà đồng.

Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Tam Ngng

Ngủ dậy mở song cửa,
Không hay xuân đã về.
Một đôi bươm bướm trắng,
Phấp phới bay tìm huê.

Ảnh đại diện

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 - Điểu minh giản (Vương Duy): Bản dịch của Tam Ngng

Thảnh thơi hoa quế rụng,
Đêm lặng núi vắng tanh.
Trăng sáng chim xao xác,
Kêu vang khe núi xanh.

Ảnh đại diện

Trừ dạ tác (Cao Thích): Bản dịch của Tam Ngng

Quán vắng đèn khuya, giấc chẳng sâu,
Lòng buồn hiu hắt bởi vì đâu.
Đêm nay vàng mắt quê ngàn dặm.
Mai sớm trắng thêm tóc một đầu.

Ảnh đại diện

Túc Kiến Đức giang (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Tam Ngng

Thuyền neo cồn khói toả,
Chiều xuống khách buồn thêm.
Đồng rộng trời liền đất,
Sông trong trăng sát bên.

Ảnh đại diện

Lạc Trung phỏng Viên thập di bất ngộ (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Tam Ngng

Đến nhà thăm bạn thiết,
Bạn đã bị lưu đày.
Nghe đó có mai sớm,
Đẹp như xuân ở đây?

Ảnh đại diện

Bãi tướng tác (Lý Thích Chi): Bản dịch của Tam Ngng

Nhượng hiền thôi chức tướng,
Chén rượu ngậm không rời.
Xin hỏi khách ngoài cửa,
Hôm nay đến mấy người?

Ảnh đại diện

Đăng Kinh Châu thành vọng giang kỳ 2 (Trương Cửu Linh): Bản dịch của Tam Ngng

Dòng sông cuồn cuộn chảy,
Mãi miết suốt đêm ngày.
Tháng năm không trở lại,
Sao không buồn được đây?

Ảnh đại diện

Đăng Kinh Châu thành vọng giang kỳ 1 (Trương Cửu Linh): Bản dịch của Tam Ngng

Mãi miết dòng sông chảy,
Giữa đất trời mênh mang.
Xưa nay ai cũng thấy,
Sao vẫn còn người than?

Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối