Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
Tạo ngày 27/01/2010 11:33 bởi Vanachi
Đông Phương Cầu 東方虯, hậu duệ của Đông Phương Sóc 東方朔, làm quan tả sứ đời Võ Tắc Thiên (624-705). Tương truyền có lần Võ Tắc Thiên dẫn bách quan tới Lạc Dương du ngoạn, sai mọi người làm thơ, ông làm thơ nhanh nhất nên được ban một chiếc áo bào. Ông thường nói "Bách niên hậu khả dữ Tây Môn Báo tác đối" 百年後可與西門豹作對 (Trăm năm sau có thể so sánh cùng Tây Môn Báo) để tỏ chí mình. Tây Môn Báo là người nước Nguỵ thời Chiến Quốc, có công giúp dân trừ ác. Tên ông và Tây Môn Báo đối với nhau rất chỉnh (Đông Phương với Tây Môn, Cầu là con rồng đối với Báo là con báo). Một người con của ông là Đông Phương Hạo 東方顥, làm quan tới Tả thập di, và là một trong Khai Nguyên thập bát học sĩ.