Che ngấn lệ dời cung Phong Phượng
Nén đau thương về hướng Bạch Long
Thiền Vu mừng tủi trong lòng
Dung nhan nàng chẳng được bằng khi xưa

tửu tận tình do tại