24/09/2021 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Quân oán kỳ 2
昭君怨其二

Tác giả: Đông Phương Cầu - 東方虯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2014 09:20

 

Nguyên tác

掩淚辭丹風,
銜悲向白龍。
單于浪驚喜,
無復舊時容。

Phiên âm

Yểm lệ từ Đan Phong[1],
Hàm bi hướng Bạch Long[2].
Thiền Vu[3] lãng kinh hỉ,
Vô phục cựu thì dung.

Dịch nghĩa

Che nước mắt từ biệt cung Phong Phượng sơn son,
Nén đau thương hướng về gò Bạch Long.
Chúa Thiền Vu vừa mừng vừa kinh sợ,
Vì nàng không còn đẹp bằng khi mới gặp.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Che ngấn lệ dời cung Phong Phượng
Nén đau thương về hướng Bạch Long
Thiền Vu mừng tủi trong lòng
Dung nhan nàng chẳng được bằng khi xưa
[1] Tức cung Phong Phượng sơn son, trong hoàng thành đời Hán.
[2] Tức Bạch Long đôi, tên một gò đất trong sa mạc biên thuỳ phía bắc Trung Hoa.
[3] Vua Hung Nô tự xưng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Phương Cầu » Chiêu Quân oán kỳ 2