25.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
12 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Bân (3 bài)
- Cao Trứ (2 bài)
- Triệu Nhữ Toại (1 bài)
- Từ Cơ (3 bài)
- Hoàn Nhan Thọ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (2 bài)
- Hà Như (2 bài)
- Khương Hữu Dụng (1 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 17/03/2007 18:40 bởi Vanachi
Đới Phục Cổ 戴復古 (1167-?) tự Thức Chi 式之, người Hoàng Nham, Thiên Đài (nay thuộc Chiết Giang, Trung Quốc) sống một đời không theo đường thi cử, ngao du giang hồ, thương hay cư ngụ tại núi Thạch Bình 石屏 ở Nam Đường 南塘 nên tự hiệu là Thạch Bình 石屏 hay Thạch Bình tiều ẩn 石屏樵隱. Thơ của ông theo Đỗ Phủ, Trần Tử Ngang, từ chịu ảnh hưởng Lục Du... Trong sáu mươi từ nhân danh tiếng của thời Tống (Tống lục thập danh gia từ) có tên ông, mặc dù ông viết từ không nhiều.

 

Tuyển tập chung