Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Nhữ Toại (1 bài)
- Tào Bân (3 bài)
- Vương Nhược Hư (1 bài)
- Cao Trứ (2 bài)
- Lý Tuấn Dân (3 bài)
Tạo ngày 21/10/2018 18:08 bởi tôn tiền tử
Hoàn Nhan Thọ 完顏壽 (1172-1232) là võ tướng đời Kim, vốn tên là Thọ Tôn, hiệu Trọng Thực. Kim Ai Tông từng phong là Mật quốc công. Ông chịu ảnh hưởng sâu của thơ Đường, Tống, được các nhà thơ nổi tiếng như Triệu Bỉnh Văn, Dương Vân Dực, Nguyên Hiếu Vấn khen ngợi.