Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Bân (3 bài)
- Triệu Nhữ Toại (1 bài)
- Hoàn Nhan Thọ (1 bài)
- Đới Phục Cổ (12 bài)
- Vương Nhược Hư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/03/2019 23:56 bởi Vanachi
Cao Trứ 高翥 (1170-1241) vốn có tên Công Bật 公弼, tự Cửu Vạn 九萬, hiệu Cúc Giản 菊磵, Cúc Khanh 菊卿. Ông người Dư Diêu, Chiết Giang, là nhà thơ kiêm hoạ sĩ nổi tiếng thời Nam Tống, đại biểu của Giang hồ thi phái 江湖詩派, được người đời gọi là Giang hồ du sĩ. Thơ của ông mang phong cách dân ca và đậm chất hiện thực, ngôn ngữ giản dị nhưng hàm nghĩa sâu sắc.

 

Tuyển tập chung