Nước suốt ngày nghe tiếng nhỏ dài
Ngâm xong mấy bận nến tàn phai
Cố nhân gió trúc xao mơ dở
Trống hạt mưa xuân gõ cửa hoài
Tựa rượu Nga Hoàng thơ mới nhạt
Như sông Áp Lục tứ về đầy
Thuý Vân nhớ nước chân đình chảy
Cỏ biếc ngợp gò cò trắng hai

tửu tận tình do tại