Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Cao Trứ (2 bài)
- Triệu Nhữ Toại (1 bài)
- Hoàn Nhan Thọ (1 bài)
- Đới Phục Cổ (12 bài)
- Vương Nhược Hư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (3 bài)
- Trương Việt Linh (3 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
Tạo ngày 18/03/2007 12:49 bởi Vanachi
Tào Bân 曹豳 (1170-1249) tự Tây Sĩ 西士, Tiềm Phu 潛夫, hiệu Đông Quyến 東畎 (có nơi chép 東圳), người Thuỵ An 瑞安 đời Tống, đỗ tiến sĩ năm Gia Thái 嘉泰 thứ 2 (1202), làm các chức Lễ bộ thị lang, Công bộ thị lang. Ông là một vị quan thanh liêm, chính trực đồng thời là một nhà thơ yêu nước rất được Lưu Khắc Trang mến mộ.

 

Tuyển tập chung