鳳凰山

鳳去寥寥今幾年,
至今人喚鳳凰山。
只愁有鳳無人識,
卻指凡禽誤世間。

 

Phụng Hoàng sơn

Phượng khứ liêu liêu kim kỷ niên,
Chí kim nhân hoán Phụng Hoàng san.
Chỉ sầu hữu phụng vô nhân thức,
Khước chỉ phàm cầm ngộ thế gian.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đã bao năm phượng đi non trống
Đến nay người đổi núi Phượng Hoàng
Chỉ buồn vì phượng không ai ngóng
Gọi chim phàm mê hoặc thế gian

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã nhiều năm phụng đi núi vắng
Người đời phong tặng núi Phụng Hoàng
Chỉ buồn có phụng đàng hoàng
Thế gian gọi lộn chim phàm đáng khinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mù mịt bao năm cánh phượng bay
Phượng Hoàng tên gọi núi hôm nay
Buồn khi có phượng không ai biết
Lầm giống chim phàm thật tệ thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời