13/04/2024 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng Hoàng sơn
鳳凰山

Tác giả: Tào Bân - 曹豳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2014 15:55

 

Nguyên tác

鳳去寥寥今幾年,
至今人喚鳳凰山。
只愁有鳳無人識,
卻指凡禽誤世間。

Phiên âm

Phượng khứ liêu liêu kim kỷ niên,
Chí kim nhân hoán Phụng Hoàng san.
Chỉ sầu hữu phụng vô nhân thức,
Khước chỉ phàm cầm ngộ thế gian.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đã bao năm phượng đi non trống
Đến nay người đổi núi Phượng Hoàng
Chỉ buồn vì phượng không ai ngóng
Gọi chim phàm mê hoặc thế gian

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Bân » Phụng Hoàng sơn